Näme üçin bizi saýlaýar?

 • Core Material

  Esasy material

  Öz-özünden oýlanyp tapylan fosfor keramiki, ýokary ýylylyk geçirijiligi we yşyklandyryş täsiri bolan organiki däl material, epoksi / silikon bilen fosforyň adaty galyndy garyndysyndan has ýokary.

 • Core Structure

  Esasy gurluşy

  Keramiki we PCB-den ýylylygyň ýaýramagyna mümkinçilik berýän patentlenen “goşa kanal ýylylyk çökdüriji” gurluş.Has ygtybarlylygy we uzak ömri kepillendiriň.

 • Core Patent

  Esasy patent

  5 halkara oýlap tapyş patenti we beýleki köp sanly patent we şahadatnama.Powerokary güýçli COB üçin LM80 şahadatnamasy bolan ýeke-täk üpjün ediji.

 • Core Members

  Esasy agzalar

  Hytaý Ylymlar akademiýasynyň akademikleriniň ýolbaşçylygynda biziň bilimli toparymyz müşderimiz üçin iň oňat LED önümini we yşyklandyryş çözgütlerini getirmegi maksat edinýär.

 • company

Biz hakda

CAS-CERAMIC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY Co.

2013-nji ýylda döredilen gününden başlap, CAS keramiki fosfor keramiki optimizasiýasy boýunça birnäçe ýyllap işleýär we müşderilerimize has gowy öndürijilikli LED çyralary, has bäsdeşlik bahasynda has ygtybarlylygy üpjün etmek üçin özümizi borçlandyrýarys.

K-COB-ni köpçülikleýin öndürýän ýeke-täk öndüriji hökmünde CAS keramiki LED yşyklandyryş ulgamynda täze standartlary goýýar.

has giňişleýin gör
Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň